SHARE FACEBOOK แชร์รับไอเทมฟรี !! วันละ 2 ครั้ง


กิจกรรม Share Facebook สามารถแชร์ได้วันละ 1 ครั้ง แชร์ได้ทุกวันหลังเที่ยงคืน แต้มการแชร์จะได้รับ 200 แต้ม

วิธีแชร์มีดังต่อไปนี้

กดแชร์ Facebookของรางวัลในตู้แชร์จะมีดังนี้

1. Costume Event Box 2,000 แต้ม2. Gym Membership Card (เทรดไม่ได้) 500 แต้ม

3. Blessing Scroll Box 700 แต้ม

4. Agi Scroll Box 700 แต้ม

5. Field Manual [NT] 100 แต้ม

6. Bubble Gum [NT] 100 แต้ม

7. Kafra Card 100 แต้ม

8. Giant Fly Wing 10 แต้ม

9. Token Of Ziegfried 50 แต้ม

10. Dungeon Teleport Scroll 50 แต้ม