วิธีการเปลี่ยน
Archer (นักธนู)

วิธีการเปลี่ยน
Acolyte (อโค)

วิธีการเปลี่ยน
Merchant (พ่อค้า)

วิธีการเปลี่ยน
Swordman (นักดาบ)
วิธีการเปลี่ยน
Thief (โจร)
วิธีการเปลี่ยน
Mage (เมจ)
วิธีการเปลี่ยน
Hunter (ฮันเตอร์)
วิธีการเปลี่ยน
Priest (พรีส)

วิธีการเปลี่ยน
Blacksmith (แบล็คสมิธ)

วิธีการเปลี่ยน
Knight (ไนท์)

วิธีการเปลี่ยน
Wizard (วิสาด)
วิธีการเปลี่ยน
Assasin (แอสซาซิน)
วิธีการเปลี่ยน
Monk (ม้อง)
วิธีการเปลี่ยน
Crusader (คูซาเดอร์)
วิธีการเปลี่ยน
Alchemist (อเคมิส)
วิธีการเปลี่ยน
Sage (เสก)
วิธีการเปลี่ยน
Rouge (โร้ค)
วิธีการเปลี่ยน
Bard (บาร์ด)
วิธีการเปลี่ยน
Dancer (แด้นเซอร์)
Update Update