วิธีการเปลี่ยน Rouge (โร้ค)
ชื่อเควส : Job Rogue


ชื่อเควส : Job Rogue

ชื่อ NPC : Rogue GuildsMan (Marky)

พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : cmd_fild07.gat

ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากเควส : Level Job 40-49 จะได้รับ Gladius [2] 1 ea

หากมี Level Job 50 จะได้รับ Gladius [3] 1 ea

เงื่อนไขในการทำเควส :

1.อาชีพ Thief เท่านั้น Job Level 40 ขึ้นไป

2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน


วิธีการทำเควส : ซื้อวาร์ปจาก Kafra ที่เมือง Morroc เลือกไปที่ Comodo Pharos Beaconเมื่อเรามาที่ cmd_fild07 ให้ไปที่พิกัด 195 114 ลงตามบันไดมา 2 ชั้น จะพบกับ เจ้าหน้าที่ Rogue Guildsman ชื่อ Marky โดยเธอจะให้เราตอบแบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ (ต้องได้คะแนนเกิน80%ถึงจะผ่าน)เมื่อเราตอบแบบทดสอบจนผ่านแล้ว ต่อไปเธอจะให้เราไปหา Smith ที่ ชั้น1

เมื่อพบกับ Smithrato  เขาจะให้เราลงทะเบียนและเสียค่าสมัคร 10,000 zeny โดยเราจะต้องนำ item

ตามที่เขากำหนดไปมอบให้ด้วย (รายการ item จะเป็นแบบสุ่ม) มีทั้งหมด 4 ชุด

รายการ item จะมีอยู่ทั้งหมด 4 ชุดนะค่ะ (แต่จะสุ่มขึ้นมาเพียงชุดเดียวเท่านั้น)

เมื่อหา Item มาครบแล้วให้นำกลับมาส่งให้ที่ Mr.Smithเราจะต้องเดินทางไปหา Npc ตามคำบอกใบ้ของ Smithrato พร้อมรหัสผ่านโดย Npc ทั้งหมดจะซ่อนตัวอยู่ในบ้าน ซึ่งเราต้องนำรหัสผ่านไปเพื่อพบกับเขา

Npc : Aragham Jr.

บ้านของเขาจะอยู่บริเวณเยื้องมุมซ้ายด้านล่างของแผนที่ cmd_fild09 106,192 (มาทางขวาของสมาคมRogue) เขาซ่อนตัวอยู่
ดังนั้นการจะเข้าไปพบเขาได้ต้องมีรหัสผ่าน รหัสผ่านคือ "Aragham ไม่มีวันขโมยเหล็กสกัด" (2, 3, 2, 1)เมื่อเข้าบ้านได้แล้ว จะพบกับ  Aragham Jr. ให้คุยกับเขาเพื่อเข้าสู่การทดสอบด่านสุดท้าย

Npc: Hermanthorn Jr.

บ้านของเขาจะอยู่บริเวณ บนขวาของ Map : cmd_fild07 ที่พิกัด 350,284  ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน
เมื่อเข้าบ้านได้แล้ว จะพบกับ  Hermanthorn Jr. ให้คุยกับเขาเพื่อเข้าสู่การทดสอบด่านสุดท้าย

Npc : Antonio Jr.

บ้านของเขาจะอยู่เยื้องมาทางด้านล่างขวาของแผนที่ cmd_fild09 339,143 ให้เดินข้ามสะพานมาทางขวาจากบ้านของ

Aragham Jr.เขาซ่อนตัวอยู่ ดังนั้นการจะเข้าไปพบเขาได้ต้องมีรหัสผ่าน รหัสผ่านคือ

"พ่อของข้าไม่ได้ขโมยเหล็กสกัด" (1, 3, 5, 1)เมื่อเข้าบ้านได้แล้ว จะพบกับ  Antonio Jr. ให้คุยกับเขาเพื่อเข้าสู่การทดสอบด่านสุดท้าย

Npc : Holgren Jr.    

บ้านของเขาจะอยู่บริเวณมุมบนด้านขวาของแผนที่ cmd_fild04 302,177 เขาซ่อนตัวอยู่ ดังนั้นการจะเข้าพบเขา

ได้ต้องมีรหัสผ่าน รหัสผ่านคือ  "Antonio ไม่ทำลายวัตถุสกัด" (3, 2, 2, 3)เมื่อเข้าบ้านได้แล้วคุณจะพบกับ Npc Holgren Jr. ให้คุยกับเขาเพื่อเข้าสู่การทดสอบด่านสุดท้าย
เมื่อเราสามารถผ่านด่านนี้มาจนถึงทางออกจะพบว่าตัวเองกลับมาที่
สมาคม Rogue Guild แล้ว ให้เรามาคุยกับ Marky แล้วเธอจะเปลี่ยนให้เราเป็น Rogue พร้อมกับมอบ มีด Gladius[2] ให้มา 1 เล่ม
*หมายเหตุ  หากมี Level Job 50 จะได้ มีด Gladius[3] 1 เล่ม