วิธีการเปลี่ยน Assasin (แอสซาซิน)
ชื่อเควส : Job Assassin


ชื่อ NPC : Assassin Guildsman

พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : moc_fild16.gat

สิ่งที่ได้รับจากเควส : หากมี Job Lv. 40 จะได้รับอาวุธประเภท Knife

หากมี Job Lv. 50  จะได้อาวุธประเภท Katar

เงื่อนไขในการทำเควส :
1.อาชีพ Thief เท่านั้น Job Level 40 ขึ้นไป
2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน
วิธีการทำเควส : ให้ไปที่แผนที่ moc_fild16 พิกัด 205 292 จะเป็นทางเข้าอาคารเปลี่ยนอาชีพต่อไปให้เราเข้าไปคุยกับ NPC ที่ชื่อว่า Guildsman พิกัด 19 33 
แล้วเขาก็จะส่งเราไปอีกห้องนึงให้เราคุยกับ Assassin Khai ซึ่งจะหลบอยู่หลังเสาด้านขวาของห้อง
วิธีที่เขาจะคุยด้วย คือเราจะต้องเดินผ่านเขาเท่านั้น
เขาจะให้เรายืนยันอีกครั้งว่าต้องการเป็น Assassin จากนั้นเขาก็จะส่งเราไปยังห้องถัดไปเมื่อเข้ามาห้องนี้แล้ว ให้เราเดินตรงขึ้นไป แล้วจะมีคำถามลึกลับขึ้นมาโดยที่เราจะไม่เห็นตัว NPC
จะต้องตอบคำถามให้ได้ 9 ใน 10 ข้อ จึงจะผ่าน หากตอบไม่ผ่านสามารถตอบใหม่ได้เรื่อยๆ
โดยการเดินถอยหลัง แล้วเดินกลับมาใหม่ 
(ให้ดูเฉลยด้านล่างเพื่อตอบได้เลย)หลังจากตอบคำถามผ่านแล้วให้เดินขึ้นไปอีกจะมี NPC บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบ
ให้เรากำจัด Monster ที่มีชื่อว่า Job change Targetเมื่อเข้ามาแล้วให้กำจัด Monster ที่มีชื่อว่า Job change Target จำนวน 6 ตัว ภายในระยะเวลา 3 นาที
(ถ้าทำไม่สำเร็จก็สามารถทำใหม่ได้เรื่อยๆ)เมื่อกำจัด Monster ครบ 6 ตัวแล้ว จะมีวาร์ปโผล่ขึ้นมา ให้เดินเข้าวาร์ปได้เลย

การทดสอบต่อไปจะเป็นการทดสอบด้านหลบหลีก
โดยเราจะต้องหลบฝูง Mummy และวิ่งไปยังสุดห้องอีกฝั่งนึง

การทดสอบนี้จะเป็นการเดินผ่านทางวงกต

วิธีเดิน ให้เดินไปทางซ้าย แล้วเลาะขอบกำแพงลงล่างไปเรื่อยๆ ดังรูปตัวอย่างเมื่อเดินมาถึง Guildmaster แล้ว เขาจะมีคำถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพทั้งหมด 4 ข้อ
(ให้เราตอบคำถามตามเฉลยด้านล่างได้เลย)

เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้ว Guildmaster จะเรียกทุกคนใน Guild มารวมตัวกัน
แล้วประชุมรับเราเป็น Assassin และจะให้ Item กับเรา


ซึ่งหากมี Job Level 50 เขาจะให้เราเลือกอาวุธของ Assassin เองและได้รับ Necklace of Oblivion  1 ea
แต่หากมี Job Level 40-49 จะได้รับอาวุธประเภท Knife โดยการสุ่ม และ Necklace of Oblivion  1 ea
หลังจากรับ Item เรียบร้อยแล้ว เราจะถูกส่งมายังห้องแรก
  
ให้คุยกับ NPC Guildsman และเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพให้เรา