วิธีการเปลี่ยน Wizard (วิสาด)
ชื่อเควส : Job Wizard


ชื่อ NPC : Magic Guildsman

พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : gef_tower.gat

ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนอาชีพ Wizard

เงื่อนไขในการทำเควส :
1.อาชีพ Magician เท่านั้น Job Level 40 ขึ้นไป
2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน

วิธีการทำเควส : ให้ไปที่เมือง Geffen พิกัด 120 110 เข้าไปข้างในและเดินขึ้นไปชั้นบนสุดของหอคอยให้เราคุยกับ NPC Wizard Guildsman เลือก "ข้าต้องการเป็น Wizard"

คุยกับเขาไปเรื่อยๆ และเลือก "ใช่"การทดสอบหา Item
เขาจะให้เราหา Item มาให้เขา โดยจะสุ่มไอเท็มเป็น 2 แบบดังตัวอย่างด้านล่าง
(ถ้าเรามี Job Level 50 จะข้ามขั้นตอนหาไอเท็มนี้ไปเลย)หลังจากที่เราหา Item ครบแล้วให้นำ Item กลับมาส่งให้เขา

การทดสอบตอบคำถาม
ให้มาคุยกับ NPC Gloomy Wizard ที่อยู่มุมล่างของห้อง
เลือกตอบ "โปรดทดสอบข้า ท่าน Wizard ผู้ยิ่งใหญ่" เขาจะให้เรา ตอบคำถาม 10 ข้อ

(ให้ดูเฉลยด้านล่างเพื่อตอบได้เลย)

การทดสอบด้านเวทมนต์
หลังจากที่ตอบคำถามเสร็จแล้วให้คุยกับ Gloomy Wizard อีกครั้งนึงเพื่อเข้ารับการทดสอบเขาจะส่งเรามายังห้องรอก่อนทดสอบ ให้เราคลิกที่ Waiting Room เพื่อเข้ารับการทดสอบโดยการทดสอบจะมี 3 ห้อง แต่ละห้องจะมีมอนสเตอร์อยู่ 3 ธาตุคือ ธาตุน้ำ, ดิน, ไฟ
และจะมีเวลาให้ ห้องละ 3 นาที เมื่อเรากำจัดมอนสเตอร์ปรกติในห้องนั้นๆ หมดเเล้ว
ก็จะพบกับ Boss ผู้คุมห้อง โดยส่วนนี้จะมีเวลาในการกำจัด 1 นาที โดยมอนสเตอร์
แต่ละห้องสามารถดูจากตัวอย่างด้านล่างได้เลยหากทดสอบเวทย์มนต์ผ่านแล้ว เขาก็จะเปลี่ยนอาชีพให้กับเรา