วิธีการเปลี่ยน Knight (ไนท์)
ชื่อเควส : Job Knight


ชื่อเควส : Job Knight    

ชื่อ NPC : Chivalry Captain

พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : prt_in.gat

สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยน Job. 40 จะได้ White Potion ขวด 

เปลี่ยน Job. 50 จะได้ White Potion 7 ขวด

เงื่อนไขในการทำเควส :
1. จะต้องเป็น Swordman Job lv. 40 ขึ้นไป
2. ถ้ามี Job lv. 50 ไม่ต้องหา Item มาให้ Npc
3. จะต้องอัพ Skill Job ให้หมดก่อน

วิธีการทำเควส : ให้เรามาที่เมือง Prontera พิกัดที่ 48 343 ด้านซ้ายบนของเมืองจะเป็นที่อยู่ของ Knight Guildเข้ามาแล้วให้เราคุยกับ NPC ที่ชื่อ Chivalry Captain (Captain Herman)
พิกัดที่ prt_in 88 100 เค้าจะบอกเราว่า เราต้องทำการทดสอบ เพื่อเปลี่ยนอาชีพเป็น Knightเขาจะให้เรากรอกใบสมัครก่อนเพื่อจะได้เปลี่ยนเป็น Knight

หลังจากนั้น ให้เราไปคุยกับ Sir Andrew พิกัดที่  prt_in 75,106 เพื่อทำการทดสอบแรกเขาจะให้เรา หา Item ต่างๆ มาให้เขา การหา Item นั้นจะเป็นการ Random มาให้หา
เมื่อนำ Item ทั้งหมดกลับมาให้เขา เราจะผ่านการทดสอบที่ 1ซึ่ง Item ที่เขาให้หาจะมี 2 ชุดคือหลังจากนั้นให้ไปคุยกับ Sir Siracuse ที่ยืนอยู่มุมโต๊ะ พิกัดที่ prt_in 71,92 
เขาจะถามคำถามเรา 5 ข้อให้เราเลือกตอบ 4,3,3,1,2 ตามลำดับ
และจะมี คำตอบต่อมาอีก 3 ข้อ ให้ตอบ 1,1,1 แล้วเราจะผ่านการทดสอบนี้ ให้เราไปคุยกับ Sir Windsor ที่ยืนโยนเหรียญอยู่ข้างๆกระถางต้นไม้ พิกัดที่ prt_in 78,94 เราจะถูกส่งไปห้องรับรอง เพื่อรอการทดสอบการทดสอบที่ 3 นี้เราต้องทำการกำจัด Monster ในห้องให้หมดภายใน 3 นาที
การทดสอบที่ 4 ให้เราไปคุยกับ Lady Amy ( Lady Amy) พิกัดที่ prt_in 70,107 
ผู้หญิงที่อยู่มุมห้องเราต้องตอบคำถาม เพื่อทดสอบ มารยาท
โดยให้เลือกตอบตามนี้ 2,3,2,1,3,3,3,1,1,2 ก็จะผ่านการทดสอบไปได้ การทดสอบต่อไปให้เราไปคุยกับ Sir Edmond ( Sir Edmond ) พิกัดที่ prt_in 71,99 เค้าจะส่งเราไปยังห้องทดสอบดังรูปด้านล่าง เขาจะส่งเรามายังห้องที่มีมอนสเตอร์ เช่น Lunatic , Poring เป็นต้น โดยให้เรายืนอยู่เฉยๆแล้วจะผ่านเอง การทดสอบสุดท้ายให้เราไปคุยกับ Sir Gray ( Sir Gray) พิกัดที่ prt_in 86,92
เขาจะมี คำถาม 4 ข้อ ให้เราเลือกตอบตามข้อต่างๆดังนี้ 3,3,2,2  ก็จะผ่านไปได้หลังจากนั้น ให้กลับไปคุยกับ Chivalry Captain (Captain Herman) หัวหน้าสมาคม 
เราก็จะได้เปลี่ยนเป็นอาชีพ Knight