วิธีการเปลี่ยน Blacksmith (แบล็คสมิธ)
ชื่อเควส : Job Blacksmith


ชื่อ NPC : Guildsman

พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : geffen.gat

ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนอาชีพ เป็น Blacksmith

เงื่อนไขในการทำเควส :
1. ต้องเป็นอาชีพ Merchant
2. ต้องมี Job Level มากกว่า 40 ขึ้นไป
3. ต้องอัพสกิลคงเหลือให้หมด

วิธีการทำเควส : ไปยังเมือง Geffen ดังภาพ สถานที่ดังกล่าวคือ สมาคม Blacksmith (พิกัด geffen 176 61)คุยแล้วเลือกทำการเปลี่ยนอาชีพจากนั้นเดินทางมายังเมือง Alberta บริเวณ 4 แยกล่างเมืองดังภาพเมื่อเข้ามาเเล้วให้คุยกับ Npc หัวหน้าช่าง ดังในรูป เขาจะถามคำถามเรา 10 ข้อ ให้ตอบให้ถูกต้อง โดยคำถามจะเป็นแบบสุ่ม 2 ชุด
(ให้ดูคำถามแรกว่าตรงกับชุดไหน เเล้วตอบตามเฉลยด้านล่างได้เลยครับ)

เมื่อเราตอบคำถามเรียบร้อยเเล้ว ให้คุยกับเค้าอีกรอบ จากนั้นเขาจะมอบหมายให้เรานำ Item ที่จำเป็นต่อการสร้างอาวุธของเขา
ซึ่งจะสุ่มทั้งหมด 1 ใน 5 ชุด ตามตัวอย่างด้านล่าง 

เมื่อเรานำไอเทมที่เขาต้องการเพื่อสร้างอาวุธ มาให้เขาเรียบร้อยแล้ว เขาจะบอกจุดหมายให้ไปส่งของ ซึ่งสุ่มทั้งหมด 5 เมืองสถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 1 : ไปส่งที่ Morroc Npc ชื่อ Wickebine พิกัด morocc 27 112 จะได้ใบเสร็จรับของ   (Voucher) มา 1 ใบสถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 2 : ไปส่งที่ Geffen Npc ชื่อ Baisulitst พิกัด geffen 46 164 จะได้ใบเสร็จรับของ    (Voucher) มา 1 ใบสถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 3 : ไปส่งที่ izlude Npc ชื่อ Gromgast พิกัด izlude 69 178 จะได้ใบเสร็จรับของ    (Voucher) มา 1 ใบสถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 4 : ไปส่งที่ Payon Npc ชื่อ Tilpitz พิกัด payon 149 41 จะได้ใบเสร็จรับของ    (Voucher) มา 1 ใบสถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 5 : ไปส่งที่ Comodo Npc ชื่อ Bismarck   จะได้ใบเสร็จรับของ    (Voucher) มา 1 ใบหลังจากเราได้ใบเสร็จรับของ   ให้เรานำมันกลับไปให้ Npc หัวหน้าช่างที่ Alberta 
จากนั้นเค้าจะบอกให้เราไปที่ Geffen เพื่อหา Npc Blacksmith อีกครั้งเดินทางไปที่เมือง Geffenเพื่อหา Npc Blacksmith และรับภารกิจต่อไป
โดยเขาจะมอบหมายให้เราไปพบ Npc ชื่อ Mitmayer ที่เมือง Morocc

ให้เราไป Morocc (ที่พิกัด morocc 93 133) จะพบ Npc ชื่อ Mitmayerยืนอยู่ใกล้สระน้ำ เธอจะถามคำถามเราซึ่งเป็น
คำถามที่เราต้องตอบให้ถูกต้อง และจะสุ่มคำถามทั้งหมด 3 ชุดด้วยกัน เราจำเป็นต้องตอบให้ถูกทั้งหมดจึงจะผ่านไปได้
(ให้ดูคำถามแรกว่าตรงกับชุดไหน เเล้วตอบตามเฉลยด้านล่างได้เลย)

เมื่อตอบคำถามได้ถูกต้องหมดเเล้ว เขาจะมอบ  Hammer of Blacksmith ให้แก่เรา เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราสำเร็จการทดสอบ
** ในส่วนนี้ เราไม่สามารถใช้ Hammer of Blacksmith ที่ดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปได้ เพราะฉะนั้นระวังอย่าให้ซ้ำกับอันทั่วไป **
จากนั้นให้เรากลับไปหา Npc Blacksmith  ที่สมาคม Blacksmith เมือง Geffen อีกครั้ง

เราก็จะได้เป็น Blacksmith ทันที