วิธีการเปลี่ยน Priest (พรีส)
ชื่อเควส : Job Priest


ชื่อ NPC : Father Thomas

พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : prt_church.gat

ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนอาชีพเป็น Priest

เงื่อนไขในการทำเควส :

1.อาชีพ Acolyte เท่านั้น Job Level 40 ขึ้นไป

2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน

วิธีการทำเควส : ไปที่เมือง Prontera พิกัด 234 314 และเข้าไปข้างในเข้าห้องแรกด้านซ้ายมือคุยกับ Father Thomas เลือก "ข้าต้องการเป็น Priest"

เขาจะให้เราไปแสวงบุญกับผู้บำเพ็บต้นทั้ง 3 คน
(สำหรับผู้ที่มี Job Level 50 จะไม่ต้องเดินทางไปแสวงบุญ) จะเข้าไปห้องทดสอบได้เลย


ห้องทดสอบที่ 1 ให้เรากำจัดฝูง Zombie ภายในเวลา 5 นาที

ห้องทดสอบที่ 2 จะมี Monster มากมายที่จะเข้ามาคุยกับเรา
ให้เราเลือกตอบข้อ 2 ตลอด (ตอบ "ไปให้พ้น เจ้าปีศาจ") แล้วเราก็จะผ่านไปได้

มาคุยกับ Father Thomas เขาจะให้เราไปหา Sister Cecile ที่อยู่ด้านล่าง

คุยกับ Sister Cecile เขาจะให้เราตอบคำถาม ให้เราเลือกตอบดังนี้เมื่อตอบคำถามเสร็จเขาจะให้เรากลับไปหา Father Thomas

มาคุยกับ Father Thomas และเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพให้เราทันที