วิธีการเปลี่ยน Mage (เมจ)
ชื่อเควส : Job Magician


ชื่อเควส : Job Magician        

ชื่อ NPC : เจ้าหน้าที่สมาคม Mage

พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : geffen_in.gat

ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนอาชีพ Magician

เงื่อนไขในการทำเควส :
1. เป็นอาชีพ Novice Job Level. 10 และมี Basic Skill Level. 9
2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน
วิธีการทำเควส : ไปที่เมือง Geffen พิกัด 65 176 จะพบอาคารสมาคมนักเวทย์อยู่ด้านซ้าย (ตามลูกศรใน Minimap)ให้คุยกับ NPC ที่ชื่อ เจ้าหน้าที่สมาคม Mage ซึ่งยืนอยู่ด้านในสุดของสมาคม และให้เลือกตอบ " ต้องการเป็น Mage "เขาจะให้เราลงชื่อเพื่อสมัครเป็น Mage ให้เราเลือกตอบ " ลงทะเบียน "

และเขาจะบอกให้สร้างน้ำยาเพื่อทดสอบ โดยเขาจะเลือกการทดสอบให้ 1 หมายเลข จากทั้งหมด 4 หมายเลขสูตรผสมน้ำยา
หลังจากที่ทราบหมายเลขน้ำยาที่ต้องทำแล้ว ให้เดินมาด้านขวาของห้องจะพบกับตู้หนังสือ ซึ่งจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับการทำน้ำยาทั้งหมด

น้ำยา Payon Solution ไปทำที่

น้ำยา Morocc Solution ไปทำที่เมือ่ได้ไอเท็มครบให้มาผสมที่เครื่อง เมื่อเครื่องผสมน้ำยาผสมเสร็จจะได้รับ Unknown Test Tube 1 ea

ให้กลับไปคุยกับ NPC ที่เราคุยในตอนแรกคือ เจ้าหน้าที่สมาคม Mage เขาจะถามอีกครั้ง
ให้เราเลือกตอบ " ต้องการเป็น Mage "