Swordman (นักดาบ)
ชื่อเควส : Job Swordman


ชื่อ NPC : Swordman

พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : izlude_in 74 168

ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนอาชีพเป็น Swordman

เงื่อนไขในการทำเควส :
1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10และมี Basic Skill Level.9 
2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน
วิธีการทำเควส : ไปลงทะเบียนที่เมือง Izlude   จากนั้นเดินไปยังอาคารด้านซ้ายของเมืองที่พิกัด Izlude (52, 136)ต่อไปให้เราเข้าไปด้านในเพื่อคุยกับ Npc ในรูปแล้วจะมีให้เราเลือก"เปลี่ยนอาชีพ"แล้วเขาจะให้เราลงทะเบียนเลือก "เซ็นชื่อ" เพื่อที่จะได้เริ่มการทดสอบเปลี่ยนอาชีพ Swordmanจากนั้นเขาจะให้เราไปคุยกับ Npc ที่ยืนอยู่ทางด้านซ้ายของห้องนี้ 
เพื่อทำการทดสอบ เมื่อเรามาคุย แล้วเขาจะพาเราเข้าไปอีกห้องเพื่อทดสอบพอเข้ามาในห้องนี้แล้วจะพบกับ Npc ดังรูป เขาจะบอกว่า เราจะต้องผ่านการทดสอบภายใน 10 นาที ซึ่งการทดสอบนี้จะมีด้วยกัน 3 ด่านจากนั้นให้เราเดินมาคุยกับ Npc ทหารดังในรูป จากนั้นเขาจะพาเราเข้าห้องทดสอบนี่เป็นด่านทดสอบแรกที่เราจะได้เจอ พยายามเดินไปอย่าให้ตกลงไปในหลุมดำถ้าเราตกลงไปข้างล่าง ต้องรีบหาทางออกให้ได้ เพราะในนั้นจะมีมอนเตอร์ ซึ่งถ้าเราตายต้องเริ่มการทดสอบใหม่หมด

นี่เป็นด่านทดสอบที่สอง (มี Chonchon ด้วยระวังกันหน่อย) จะเป็นสะพานไม้ยาวๆ ให้เดินอย่างระมัดระวังอย่าให้ตกเหมือนกันเมื่อเราเดินผ่านการทดสอบครบทั้ง 3 ด่านแล้วจะมี Npc ที่ชื่อ Mae ยืนอยู่ให้คุยกับเขา และจะมีคำประกาศว่าคุณผ่านการทดสอบแล้ว แล้วให้กลับไปคุยกับ Npc ที่เราคุยในตอนแรก เขาจะถามเราให้เลือกตอบ "เปลี่ยนอาชีพ"