วิธีการเปลี่ยน Merchant (พ่อค้า)
ชื่อเควส : Job Merchant


ชื่อ NPC : Chief Mahnsoo

พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : alberta_in.gat

ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนอาชีพ Merchant

เงื่อนไขในการทำเควส :
1. เป็นอาชีพ Novice Job Level. 10 และมี Basic Skill Level. 9
2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน

วิธีการทำเควส :  ให้ไปที่เมือง Alberta พิกัด 37 41 และเข้าวาร์ปไปข้างในเมื่อเข้ามาแล้วให้คุยกับ NPC ที่ชื่อว่า Merchant และให้เลือกตอบ "ต้องการเป็น Merchant"จากนั้นเขาจะบอกรหัสสินค้า และสุ่มให้เราไปส่งสินค้าเพียงที่เดียวเท่านั้น จากทั้งหมด 4 ที่

เข้าไปคุยกับ NPC Merchant Guildsman เค้าจะบอกสถานที่ที่เราต้องไปส่งสินค้า และให้เราใส่รหัสสินค้าที่ได้มาจาก NPC คนแรก
สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 1

เมือง Prontera จะอยู่บริเวณ มุมขวาล่างของเมือง พิกัด 248 42สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 2

เมือง Geffen จะอยู่บริเวณ มุมซ้ายบนของเมือง พิกัดหน้าวาร์ป 65 177สถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 3

เกาะ Byalan สามารถนั่งเรือจากเมือง Izude ไปได้ ถ้าเราต้องมาส่งของที่นี่ NPC ตัวแรกจะฝากจดหมายมาให้กับ

Kafra ด้วยและเมื่อส่งจดหมายแล้ว จะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 200 zenyสถานที่ส่งสินค้าแบบที่ 4

เมือง Morroc จะอยู่บริเวณโรงแรมมุมขวาบนของเมือง พิกัดหน้าวาร์ป 271 269 เมื่อเข้ามาแล้ว ให้เข้าวาร์ปขวาอีกทีเมื่อส่งสินค้าเรียบร้อย เราจะได้รับใบเสร็จมา 1 ใบ ให้กลับไปที่ Alberta คุยกับ NPC Merchant Guildsman เพื่อส่งใบเสร็จให้จากนั้นให้กลับมาคุยกับ NPC Merchant อีกทีเขาจะเปลี่ยนอาชีพให้เราทันที