วิธีการเปลี่ยน Acolyte (อโค)
ชื่อเควส : Job Acolyte


ชื่อ NPC : Father Mareusis

พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : prt_church.gat

ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนอาชีพ Acolyte

เงื่อนไขในการทำเควส :

1. เป็นอาชีพ Novice Job Level. 10 และมี Basic Skill Level. 9
2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน

วิธีการทำเควส : ไปเมือง Prontera จากนั้นให้เดินไปทางขวาบนของเมืองจะเจอโบสถ์อยู่หลังหนึ่ง

พิกัด (234, 314) ให้เดินเข้าไปในโบสถ์หลังจากเข้าไปในโบสถ์แล้วทางขวามือจะเจอประตูแรก ให้เดินเข้าไป...ด้านในสุดของห้องจะพบกับหลวงพ่อ Father Mareusis ให้คุยกับท่าน บอกท่านว่า "หลวงพ่อข้าต้องการเป็น Acolyte"หลวงพ่อจะบอกให้เราไปแสวงบุญซึ่งต้องไปหาบาทหลวงคนนึง แต่จะสุ่มให้เราไปแค่ 1 ใน 3 คนนี้ ได้แก่

1. บาทหลวง Rubalkabara
2. บาทหลวง Yosuke
3. แม่ชี Mathilda

สถานที่แสวงบุญแบบที่ 1
ถ้าหลวงพ่อบอกให้เราไปหาบาทหลวง Rubalkabara ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง Prontera จะมีเส้นทางการเดินดังต่อไปนี้
• เดินออกทางประตูขวาของเมือง Prontera ออกไป
• เดินขึ้นไป 1 แผนที่
• เดินไปทางขวาอีก 1 แผนที่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ prt_fild03
• เดินไปยังพิกัด (365, 255) จะพบกับบาทหลวง Rubalkabara
• คุยกับเขา หลังจากคุยเสร็จ บาทหลวงจะบอกให้เราเดินทางกลับไปหาหลวงพ่อ Cleric อีกครั้งสถานที่แสวงบุญแบบที่ 2
ถ้าหลวงพ่อบอกให้เราไปหาบาทหลวง Yosuke ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Prontera จะมีเส้นทางการเดินดังต่อไปนี้
• เดินออกทางประตูซ้ายของเมือง Prontera ออกไป
• เดินขึ้นไป 1 แผนที่
• เดินไปทางซ้ายอีก 1 แผนที่ เพื่อเข้าสู่แผนที่ prt_fild00
• เดินไปยังพิกัด (208, 218) จะพบกับบาทหลวง Yosuke
• คุยกับเขา หลังจากคุยเสร็จ บาทหลวงจะบอกให้เราเดินทางกลับไปหาหลวงพ่อ Cleric อีกครั้งสถานที่แสวงบุญแบบที่ 3
ถ้าหลวงพ่อบอกให้เราไปหาแม่ชี Mathilda ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Prontera จะมีเส้นทางการเดินทางดังต่อไป
• ใช้บริการ Teleport จาก Kafra ที่ใดก็ได้ในเมือง Prontera เพื่อไปสู่เมือง Morroc
• เดินออกทางประตูบนของเมือง Morroc เพื่อเข้าสู่แผนที่ moc_fild07
• เดินไปยังพิกัด (41, 355) จะพบกับแม่ชี Mathilda
• คุยกับเธอ หลังจากคุยเสร็จ เธอจะบอกให้เราเดินทางกลับไปหาหลวงพ่อ Cleric อีกครั้งหลังจากกลับมาจากการแสวงบุญให้คุยกับหลวงพ่ออีกครั้ง หลวงพ่อจะเปลี่ยนให้เราเป็น Acolyte ทันที