วิธีการเปลี่ยน Archer (นักธนู)
ชื่อเควส : Job Archer   ชื่อ NPC : เจ้าหน้าที่สมาคม Archer

พิกัดจุด NPC เริ่มเควส : pay_arche.gat

ประเภท : เควสเปลี่ยนอาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากเควส : เปลี่ยนอาชีพเป็น Archer

เงื่อนไขในการทำเควส :
1. เป็นอาชีพ Novice Job Level.10 และมี Basic Skill Level.9 
2. อัพ Skill Job ให้หมดก่อน
วิธีการทำเควส : ไปที่เมือง Payon  จากนั้นเดินออกจากวาร์ป ทางด้านบนของเมือง
เมื่อถึง Map ด้านนอก ให้เดินไปทางบ้านขวาบน ที่พิกัด pay_arche 140, 160 คุยกับ Npc ชื่อ เจ้าหน้าที่สมาคม Archer (payon_in02 65, 67) ที่อยู่กลางห้อง เพื่อขอลงทะเบียน
เมื่อคุยกับ เจ้าหน้าที่สมาคม Archer แล้วให้ตอบตามขั้นตอน ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง

เจ้าหน้าที่จะบอกให้ผู้สมัครรวบรวมไม้ Trunk มามอบให้โดยจะไม่กำหนดว่าต้องครบทั้ง 4 ชนิด  ซึ่งจะใช้ไม้ อย่างละกี่ท่อนก็ได้ให้คะแนนรวมกันได้อย่างน้อยสุด 25 คะแนนหรือตั้งแต่ 25 คะแนน ขึ้นไปก็ได้ ซึ่งคะแนนสูงสุดคือ 40 คะแนน 
หรือจะหาให้ได้มากกว่า 40 คะแนน ก็ได้ โดยไม้แต่ละอันมีคะแนนดังนี้

Thunk               1 คะแนน

ฺBaren Thunk      2 คะแนน

Solid Thunk       3 คะแนน

Grained Thunk   5 คะแนน

หาได้จากมอนส์เตอร์ Elder Willow และ Willow
เมื่อได้ไม้ครบให้มาหา Npc เจ้าหน้าที่สมาคม Archer (payon_in02 65,67)
เขาจะคิดคะแนนให้ เมื่อเปลี่ยนอาชีพแล้วจะได้รับ Bow Slot มากับลูกธนูอีกจำนวนหนึ่งแค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็น Archer ได้สมใจแล้ว